Sorafenat 200mg

Sorafenat 200mg

Theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa

Geftinat 250mg

Geftinat 250mg

Theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa

Zometa 4mg

Zometa 4mg

Theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa

Glivec 100mg

Glivec 100mg

Theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa

Casodex 50mg

Casodex 50mg

Theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa

Velcade 3,5mg

Velcade 3,5mg

Theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa

Nexavar 200mg

Nexavar 200mg

Theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa

Fexidine 60mg

Fexidine 60mg

Các triệu chứng do viêm mũi dị ứng theo mùa và nổi mề đay tự phát hay mãn tính, hắt hơi chảy nước mũi, ngứa mũi, mắt ngứa đỏ chảy nước mắt

Fexidine 120mg

Fexidine 120mg

Các triệu chứng do viêm mũi dị ứng theo mùa và nổi mề đay tự phát hay mãn tính, hắt hơi chảy nước mũi, ngứa mũi, mắt ngứa đỏ chảy nước mắt

Fexihist - 180mg

Fexihist - 180mg

Các triệu chứng do viêm mũi dị ứng theo mùa và nổi mề đay tự phát hay mãn tính, hắt hơi chảy nước mũi, ngứa mũi, mắt ngứa đỏ chảy nước mắt

© Copy right 2008 thuocvasuckhoe.com

Design By: ASEAN Việt Nam

Các thông tin trên thuocvasuckhoe.com chỉ mang tính chất tham khảo, khi dùng thuốc phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của Bác sỹ.
Chúng tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý dùng thuốc dựa vào thông tin trên thuocvasuckhoe.com gây ra.