Sơ mi bầu đẹp

Sơ mi bầu đẹp

Không có ý định khuyên bạn nên may hoặc mua áo sơ mi bầu, tuy nhiên, nếu bạn thích sự thay đổi hay một chút gì đó nhẹ nhàng trong dịp cuối thu này, tại sao bạn lại không thử nhỉ?

Không có ý định khuyên bạn nên may hoặc mua áo sơ mi bầu, tuy nhiên, nếu bạn thích sự thay đổi hay một chút gì đó nhẹ nhàng trong dịp cuối thu này, tại sao bạn lại không thử nhỉ?
  so_mi_bau_2.jpgso_mi_bau_1.jpg
so_mi_bau_3.jpg
so_mi_bau_5.jpg
so_mi_bau_7.jpgso_mi_bau_6.jpg
so_mi_bau_8.jpg
so_mi_bau_9.jpg
so_mi_bau_10.jpg