Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang được mô tả đầu tiên bởi Stein và Leventhal vào năm 1935. Hội chứng buồng trứng đa nang được xem là bệnh lý của thời đại chúng ta