Liên hệ đăng tin: PHẠM VĂN TUẤN
CÔNG TY CÔNG NGHỆ ASEAN VIỆT NAM
Địa chỉ: 125 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 0915 913 976
Email: info@thuocvasuckhoe.com

Phí dịch vụ: 200.000 vnđ/tin.
Thanh toán chuyển khoản qua ATM: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Số tài khoản: 3180 205 142 070
Chủ tài khoản: Phạm Văn Tuấn